loader
Wszystko o lekach

Potas i magnez podstawą męskiej suplementacji

Zaburzenia gospodarki potasowej oraz magnesowej często zostają bagatelizowane przez pacjentów. Niedobór potasu najczęściej wynika z nieprawidłowego funkcjonowania nerek oraz przewodu pokarmowego bądź niewystarczającej suplementacji tego pierwiastka. Podobne nieprawidłowości wynikają także z niedoboru magnezu. Jakie są najczęstsze przyczyny zaburzeń potasu oraz magnezu w organizmie?

Pierwszych przyczyn deficytu potasu oraz magnezu należy doszukiwać się w źle zbilansowanej diecie. Kolejnym elementem wpływającym na zaburzenia właściwości pierwiastków jest ich nieodpowiednie wchłanianie, spowodowane przewlekłymi schorzeniami. Niedobór potasu ma bezpośredni wpływ na stężenie magnezu. Pierwiastki te uzupełniają się, a przy tym są od siebie zależne. Wymaga się zatem podwójnej suplementacji obejmującej zarówno potas jak i magnez. Należy pamietać, że zapotrzebowanie na magnez oraz potas wzrasta z wiekiem. 

Przyczyny i pierwsze objawy niedoboru potasu i magenzu

Możliwe do wystąpienia przyczyny niedoboru potasu:

 • Niedostateczna podaż potasu
 • Jadłowstręt psychiczny
 • Niedożywienie białkowo-energetyczne
 • Zwiększony napływ potasu do komórek
 • Zasadowica
 • Pobudzenie receptorów 
 • Gwałtowna profliferacja komórek
 • Porażenie hipokaliemiczne okresowe 
 • Nadmierne poty
 • Wymioty, biegunka
 • Hipomagnezemia
 • Zespół Barttera, zespół Gitelmana, zespół Liddle’a, zespół Cushinga
 • Stan po ostrym uszkodzeniu nerek
 • Wrodzony przerost nadnerczy

Rola potasu i magnezu

Wszelkie działania niepożądane preparatów dotyczą głównie przewodu pokarmowego. Odpowiednie suplementowanie potasu, magnezu oraz sodu zapewnia utrzymanie wewnętrznej homeostazy organizmu. Rola tych trzech pierwiastków jest niezmiernie ważna, ponieważ niewystarczająca ilość jednego z nich gwarantuje pojawienie się pierwszych objawów niedoboru. Magnez pod względem ilościowym jest czwartym kationem w organizmie człowieka i drugim po potasie kationem wewnątrzkomórkowym. Jako aktywator i kofaktor enzymów bierze czynny udział w przebiegach metabolicznych białek, kwasów nukleinowych, lipidów oraz węglowodanów. Co więcej, uczestniczy w transportowaniu elektrolitów przez błony komórkowe. Bierze także udział we właściwych skurczach mięśnia sercowego. 

W sprzedaży znajduje się bogaty wybór środków suplementacyjnych opartych o magnez oraz potas. Wchłanianie magnezu oraz potasu w głównej mierze zależy od przyswajalności organizmu. Uważa się, że największa przyswajalność magnezu występuje w formie organicznego cytrynianu magnezu. Mniejsze poziom wchłaniania pierwiastków może być spowodowany spożywaniem dużej ilości słodyczy, kawy, alkoholu, wolnych kwasów tłuszczowych.