Projekcja spektaklu"Nigdy tu już nie powrócę" – Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier

Projekcja spektaklu"Nigdy tu już nie powrócę"


Powiększ obraz: Archiwalny plakat spektaklu - na białym tle dużymi literami napis:

Plakat spektaklu

Fot.: Archiwum Cricoteki

Instytucja:
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA
Miejsce:
30-527 Kraków, ul. Nadwiślańska 2-4
Kategoria:
 • Kino
 • Teatr
Data:
02.10.2018
Czas:
18:00 - 19:30
Czas trwania:
1 godz. 30 min.
Bilet:
Bezpłatne
Dostępność:
 • Wydarzenie dostępne dla osób niesłyszących
 • Język migowy
 • Napisy dla niesłyszących
 • Wydarzenie dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących
 • Audiodeskrypcja
 • Wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową z asystentem
 • Dla dorosłych
Wydarzenie jest dostępne dla wszystkich odbiorców. Odbiór słuchawek do audiodeskrypcji we foyer przed salą teatralną. Rejestracja spektaklu „Nigdy tu już nie powrócę” będzie wyświetlana z audiodeskrypcją oraz napisami dla niesłyszących. . Wstęp i dyskusja po pokazie tłumaczone na Polski Język Migowy. Ostatni spektakl Teatru Śmierci, zrealizowany w całości przez Tadeusza Kantora z aktorami teatru Cricot 2. Przestrzeń gry zamieniona została w surrealistyczną knajpę. Przy jednym ze stolików usiadł sam artysta. Spektakl ten jest szczególny, został skonstruowany bowiem prawie z samych cytatów.

Informacje o budynku

Miejsca parkingowe: Parking płatny. Miejsce dla osób z niepełnosprawnością

Cricoteka nie posiada swojego parkingu, wokół budynku obowiązuje miejska strefa płatnego parkowania. Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Nadwiślańskiej w pobliżu wejścia od strony Kładki Bernatka, jednak utrudnieniem przy wysiadaniu może być wysoki krawężnik. W razie potrzeby możemy wydzielić tymczasowe miejsce do parkowania na placu (prosimy o kontakt z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem).

Wejście dla osób poruszajacych się na wózku: główne z boku budynku .

Uwagi: Osobom poruszającym się na wózku najłatwiej dostać się do budynku z placu Cricoteki, na który można wjechać po niewielkiej rampie od strony Kładki Bernatka (obok schodów prowadzących do głównego wejścia) lub szerszym, ale bardziej stromym podjazdem przy Starym Budynku. Na klatce schodowej jest winda prowadząca do kas, szatni i księgarni na poziomie -1, do sal wystawowych i sali edukacyjnej na poziomie 3, oraz do kawiarni na poziomie 4. Do sali teatralnej można dostać się za pomocą podnośnika schodowego, obsługiwanego przez pracownika ochrony.

Sposób dostępu dla osób poruszających się na wózku: samodzielne, przy pomocy pracownika obiektu, pochylnią, podnośnikiem schodowym, podnośnikiem pionowym, po rozkładanych szynach,

Szerokość drzwi wejściowych: min. 90 cm

Wysokość progu przy drzwiach: do 2 cm

Kasa: dostęp do kasy dla osób poruszających się na wózku,

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem: dostępne dla osób z niepełnosprawnością; przewijak,


Dojazd

Najbliższy przystanek: Plac Bohaterów Getta (450 m) – tramwaje: 3, 19, 24, przystanek Korona (550 m) – tramwaje: 6, 8, 10, 11, 13, 19, 23 Powrót

Legenda:


 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób niesłyszących
 • Piktogram: Pętla indukcyjna
 • Piktogram: Przenośne (osobiste) systemy FM
 • Piktogram: Język migowy
 • Piktogram: Napisy dla niesłyszących
 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących
 • Piktogram: Audiodeskrypcja
 • Piktogram: Tyflografika, materiały do dotykania
 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Piktogram: Dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową z asystentem
 • Piktogram: Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Piktogram: Wydarzenie dla dzieci
 • Piktogram: Wydarzenie dla dorosłych
 • Piktogram: Wydarzenie dla cudzoziemców
 • Piktogram: Tabliczki z QR kodami
 • Piktogram: Wydarzenie dla osób ze spektrum autyzmu
 • Piktogram: Opieka nad dziećmi 5-12 lat