Oprowadzanie po wystawie Marii Jaremy – Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier

Oprowadzanie po wystawie Marii Jaremy


Instytucja:
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA
Miejsce:
30-527 Kraków, ul. Nadwiślańska 2-4
Kategoria:
 • Muzeum / galeria
Data:
28.09.2018
Czas:
15:00 - 16:00
Czas trwania:
1 godz.
Bilet:
Bezpłatne
Dostępność:
 • Wydarzenie dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących
 • Audiodeskrypcja
 • Tyflografika, materiały do dotykania
 • Wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Dla dorosłych
Oprowadzanie ma charakter integracyjny, mogą w nim uczestniczyć również osoby widzące. W trakcie oprowadzania wykorzystane zostaną tyflografiki oraz opis audiodeskryptywny. Wystawa jest próbą spojrzenia na dorobek Marii Jaremy z perspektywy jej dokonań teatralnych, a także próbą czytania jej wcieleń rozproszonych pomiędzy plastykę, literaturę, teatr, „miejską legendę” i towarzyskie anegdoty. Konteksty, wokół których obraca się wystawa, nie składają się na monografię, ale – tak samo jak sztuka Jaremianki – wymykają się prostym rozpoznaniom. Pozwalają natomiast interpretować się jako heterogeniczny proces budowania napięć, rozbijania i sklejania postaci, konsolidacji form. Kuratorki: Ania Batko, Ada Grzelewska Maria Jarema (1908–1958) pierwsze farby dostała od Zygmunta Waliszewskiego, kiedy miała 10 lat. Malować uczył ją brat, Józef Jarema. Na przekór oczekiwaniom rodziny i przyjaciół wybrała jednak rzeźbę. W 1929 roku rozpoczęła studia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Xawerego Dunikowskiego. Była inicjatorką powstania I Grupy Krakowskiej, stworzonej na początku lat 30. przez artystów o lewicowym zacięciu, którzy wierzyli, że rewolucja artystyczna pociągnie za sobą zmiany społeczne. Wystawa jest próbą spojrzenia na dorobek Marii Jaremy z perspektywy jej dokonań teatralnych, a także próbą czytania jej wcieleń rozproszonych pomiędzy plastykę, literaturę, teatr, „miejską legendę” i towarzyskie anegdoty. Konteksty, wokół których obraca się wystawa, nie składają się na monografię, ale – tak samo jak sztuka Jaremianki – wymykają się prostym rozpoznaniom. Pozwalają natomiast interpretować się jako heterogeniczny proces budowania napięć, rozbijania i sklejania postaci, konsolidacji form. Wystawa otwarta w 60. rocznicę śmierci i 110. rocznicę urodzin artystki skupia się na jej powojennej twórczości, która mówiła językiem abstrakcji – formy, do której trzeba dojść, żeby móc ją znowu przełamać.

Informacje o budynku

Miejsca parkingowe: Parking płatny. Miejsce dla osób z niepełnosprawnością

Cricoteka nie posiada swojego parkingu, wokół budynku obowiązuje miejska strefa płatnego parkowania. Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Nadwiślańskiej w pobliżu wejścia od strony Kładki Bernatka, jednak utrudnieniem przy wysiadaniu może być wysoki krawężnik. W razie potrzeby możemy wydzielić tymczasowe miejsce do parkowania na placu (prosimy o kontakt z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem).

Wejście dla osób poruszajacych się na wózku: główne z boku budynku .

Uwagi: Osobom poruszającym się na wózku najłatwiej dostać się do budynku z placu Cricoteki, na który można wjechać po niewielkiej rampie od strony Kładki Bernatka (obok schodów prowadzących do głównego wejścia) lub szerszym, ale bardziej stromym podjazdem przy Starym Budynku. Na klatce schodowej jest winda prowadząca do kas, szatni i księgarni na poziomie -1, do sal wystawowych i sali edukacyjnej na poziomie 3, oraz do kawiarni na poziomie 4. Do sali teatralnej można dostać się za pomocą podnośnika schodowego, obsługiwanego przez pracownika ochrony.

Sposób dostępu dla osób poruszających się na wózku: samodzielne, przy pomocy pracownika obiektu, pochylnią, podnośnikiem schodowym, podnośnikiem pionowym, po rozkładanych szynach,

Szerokość drzwi wejściowych: min. 90 cm

Wysokość progu przy drzwiach: do 2 cm

Kasa: dostęp do kasy dla osób poruszających się na wózku,

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem: dostępne dla osób z niepełnosprawnością; przewijak,


Dojazd

Najbliższy przystanek: Plac Bohaterów Getta (450 m) – tramwaje: 3, 19, 24, przystanek Korona (550 m) – tramwaje: 6, 8, 10, 11, 13, 19, 23 Powrót

Legenda:


 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób niesłyszących
 • Piktogram: Pętla indukcyjna
 • Piktogram: Przenośne (osobiste) systemy FM
 • Piktogram: Język migowy
 • Piktogram: Napisy dla niesłyszących
 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących
 • Piktogram: Audiodeskrypcja
 • Piktogram: Tyflografika, materiały do dotykania
 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Piktogram: Dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową z asystentem
 • Piktogram: Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Piktogram: Wydarzenie dla dzieci
 • Piktogram: Wydarzenie dla dorosłych
 • Piktogram: Wydarzenie dla cudzoziemców
 • Piktogram: Tabliczki z QR kodami
 • Piktogram: Wydarzenie dla osób ze spektrum autyzmu
 • Piktogram: Opieka nad dziećmi 5-12 lat