Warsztaty "Fotogram – w kontakcie z fotografią" – Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier

Warsztaty "Fotogram – w kontakcie z fotografią"


Powiększ obraz: Zdjęcie przedstawia trzy osoby, oglądające wystawę rysunku. Znajdują się w środku kadru na, odwrócone plecami. Na ścianie widocznych jest dziewięć abstrakcyjnych rysunków przypominających poplątane nitki.

Fot.: Konrad Dydziński

Instytucja:
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
Miejsce:
80-544 Gdańsk, ul. Strajku Dokerów 5
Kategoria:
 • Edukacja
 • Warsztaty
Data:
13.10.2018
Czas:
11:00 - 17:00
Czas trwania:
6 godz.
Bilet:
Bezpłatne
Dostępność:
 • Wydarzenie dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących
 • Audiodeskrypcja
 • Tyflografika, materiały do dotykania
 • Dla dorosłych
Głównymi narzędziami naszej pracy będą: dotyk, faktura przedmiotów, wyobraźnia i słowo. Podczas warsztatów uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się czym jest luksografia i chemiografia - malowanie światłem i chemią bezpośrednio na papierze fotograficznym. Poznają sylwetki i twórczość fotografów i fotografek, którzy zajmowali się fotografią bezkamerową. Następnie samodzielnie stworzą martwą naturę z przyniesionych przez siebie przedmiotów i ułożą je bezpośrednio na papierze fotograficznym. O wyobrażonym obrazie opowiedzą swoimi słowami i opowieść ta zostanie nagrana. Po tym etapie warsztatów przejdziemy do ciemni fotograficznej gdzie stworzone „na sucho” martwe natury zostaną ponownie ułożone na papierze fotograficznym, naświetlone oraz poddane obróbce chemicznej. Na koniec warsztatów odbędzie się wernisaż prac. Fotografie zostaną zaprezentowane w ramkach wykonanych własnoręcznie przez uczestników/uczestniczki warsztatów.

Informacje o budynku

Miejsca parkingowe: Parking bezpłatny. Miejsce dla osób z niepełnosprawnością

Wejście dla osób poruszajacych się na wózku: główne .

Sposób dostępu dla osób poruszających się na wózku: samodzielne, z poziomu terenu,

Szerokość drzwi wejściowych: min. 90 cm

Wysokość progu przy drzwiach: brak progu

Kasa: dostęp do kasy dla osób poruszających się na wózku,

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem: dostępne dla osób z niepełnosprawnością; przewijak,


Dojazd

Dojazd od Dworca Głównego w Gdańsku: tramwaj 10, 7, autobus 158. Z Gdańska-Wrzeszcza tramwaj 5 Powrót

Legenda:


 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób niesłyszących
 • Piktogram: Pętla indukcyjna
 • Piktogram: Przenośne (osobiste) systemy FM
 • Piktogram: Język migowy
 • Piktogram: Napisy dla niesłyszących
 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących
 • Piktogram: Audiodeskrypcja
 • Piktogram: Tyflografika, materiały do dotykania
 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Piktogram: Dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową z asystentem
 • Piktogram: Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Piktogram: Wydarzenie dla dzieci
 • Piktogram: Wydarzenie dla dorosłych
 • Piktogram: Wydarzenie dla cudzoziemców
 • Piktogram: Tabliczki z QR kodami
 • Piktogram: Wydarzenie dla osób ze spektrum autyzmu
 • Piktogram: Opieka nad dziećmi 5-12 lat