Państwowe Muzeum na Majdanku. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1941-1944) – Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier

Wydarzenia

28.09 - 7.10, 12.10 - 14.10


Wrzesień

Październik

Państwowe Muzeum na Majdanku. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1941-1944)


Adres:
20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 67
Typ placówki:
Inne
Kontakt dla uczestników Festiwalu:
Łukasz Myszala, kom.: 530464569, tel.: 817102860, l.myszala@majdanek.eu
Adress WWW:
www.majdanek.euotwiera się w nowej karcie

Informacje o budynku

Miejsca parkingowe: Parking płatny. Miejsce dla osób z niepełnosprawnością

Teren Państwowego Muzeum na Majdanku to rozległy obszar ok 90 hektarów, na którym znajdują się zachowane historyczne baraki poobozowe. Miejscem do którego udajemy się rozpoczynając zwiedzanie jest Centrum Obsługi Zwiedzających znajdujące się tuż przy wejściu do Muzeum. Budynek ten jest przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach. W budynku tym prowadzone są zajęcia edukacyjne, które następnie kontynuowane są na obszarze historycznym Muzeum. W zachowanych barakach poobozowych napotykamy szereg barier komunikacyjnych, dlatego aby je zwiedzać konieczna jest pomoc osoby asystującej.

Wejście dla osób poruszajacych się na wózku: główne .

Sposób dostępu dla osób poruszających się na wózku: samodzielne, z poziomu terenu,

Szerokość drzwi wejściowych: min. 90 cm

Wysokość progu przy drzwiach: brak progu

Kasa: dostęp do kasy dla osób poruszających się na wózku,

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem: dostępne dla osób z niepełnosprawnością;

Powrót