29.09 - 15.10.2017

Warszawa / Polska


Wrzesień Październik

Edukacja


 • 2017.09.29

  Stypendium im. Bogny Olszewskiej

  Stypendium im. Bogny Olszewskiej jest wspólną inicjatywą Fundacji Nieograniczona oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Ma ono służyć upamiętnieniu Bogny Olszewskiej (1988 - 2014), której postawa i zaangażowanie w kwestie społeczne w znaczący sposób wpłynęły na programy edukacyjne w Muzeum.

  Pochodząca z Torunia aktywistka feministyczna i społeczna, zmarła niespodziewanie w czerwcu 2014 roku, mając niespełna dwadzieścia pięć lat. Była zaangażowana w walkę o prawa kobiet i godność osób niepełnosprawnych oraz badania nad społeczną użytecznością sztuki. Kontynuując tę misję, rodzina, przyjaciele i pracownicy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie powołują stypendium, którego benificjentkami i beneficjentami będą młode osoby zainteresowane sztuką współczesną, działające na rzecz osób zagrożonych szeroko rozumianym wykluczeniem.

  Celem inicjatywy jest rozwój działań w tym obszarze, szczególnie w ośrodkach poza Warszawą, oraz poszerzanie programu Muzeum Dostępnego, czyli oferty edukacyjnej MSN kierowanej do grup o zróżnicowanych potrzebach. Na program stypendium będzie się składał trzymiesięczny staż w Muzeum, wizyty studyjne w organizacjach partnerskich oraz opracowanie przez stypendystkę lub stypendystę autorskiego programu animacyjnego w oparciu o zbiory i zaplecze merytoryczne Muzeum. W ramach stypendium zostaną również pokryte koszty pobytu i utrzymania beneficjentki/a w Warszawie oraz koszty realizacji zaproponowanego działania.
  W pierwszej edycji stypendium zostanie przyznane jednej osobie. W rozstrzygnięciu konkursu oraz tworzeniu programu stażowego Fundację Nieograniczona i Muzeum Sztuki Nowoczesnej wspierają przedstawicielki i przedstawiciele Fundacji Kultury Bez Barier, Fundacji Otwarte Drzwi, Fundacji Synapsis, Grupy Artystów Głuchych, Grupy Pedagogiki i Animacji Praga Północ, TR Warszawa.


  Rekrutacja trwa do dnia 31.12.2017.

  Szczegóły na stronach organizatorów: www.artmuseum.plwww.nieograniczona.org

   

  .

Powrót